Zakonodaja standarda »Seneno meso«©

Certificirani izvajalci morajo izpolnjevati zahteve standarda »Seneno meso«©, izdaja 5 z dne 06.05.2019. S 1. 8. 2023 IKC UM več ne sprejema novih prijav v postopek certificiranja. Z 29. 6. 2024 IKC UM ukinja standard "Seneno meso"©. Več informacij najdete v zavihku Postopek certificiranja.

Kontakt

Marina Koren Dvoršak

Vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in sheme
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

David Šket

Koordinator certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja