10. Julij 2024
Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS 9. 7. 2024 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o integrirani pridelavi poljščin, ze…
13. Marec 2024
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 2024 za ekološko kmetovanje, ekološko čebelarjenje, integrirano pridelavo in seneno prirejo…
19. Februar 2024
Zahtevane kompetence: 1. Izobrazba: Najmanj zaključena 2 letna višja šola s področja kmetijske pridelave (rastlinska pridelava) + min. 3  leta delov…
18. December 2023
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za intervencijo IRP-11, Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz S…
23. Avgust 2023
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) vinogradnike na okuženih območjih zlate trsne rumenice obvešča, da bodo upravičeni do…
02. Avgust 2023
29. 6. 2023 je bila na nacionalnem nivoju potrjena specifikacija za Zajamčeno tradicionalno posebnost (ZTP) za Seneno meso. Specifikacija zajema certi…
26. Junij 2023
22. 6. 2023 je bil v Ur.l. RS objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in…
06. Junij 2023
Spoštovani, 5. 6. 2023 smo bili s strani MKGP obveščeni o potrjeni novi specifikaciji v shemi kakovosti Izbrana kakovost: Izbrana kakovost - Pridela…
26. April 2023
Na spletišču MKGP so vam na voljo elektronske evidence za vpis opravil na KMG za KOPOP in SOPO intervencije. Evidence kombinirate z evidencami, ki smo…