O shemi Ekološko kmetijstvo – predelava, prodaja

Ekološko kmetijsko je shema kakovosti EU, pri kateri je zagotovljen nepretrgan in transparenten nadzor nad pridelavo in predelavo pridelkov oziroma živil v celotnem postopku pridelave in predelave od njive do krožnika.

V postopek certificiranja morajo biti vključeni vsi izvajalci, ki izdelujejo, predelujejo, prepakirajo, označujejo ali distribuirajo ekološka živila.

Certificirani pridelovalci so nadzorovani s strani neodvisnih akreditiranih certifikacijskih organov z vsakoletnimi nadzori, ki so lahko napovedani ali nenapovedani. Pri deležu pridelovalcev se vsakoletno z laboratorijskimi analizami preverjajo različni parametri za ugotavljanje skladnosti pridelave in predelave ekoloških živil.

Kontakt

Katja Sabolič

Direktorica zavoda
Vodja certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – predelava

Nives Adamič Kričaj

Koordinatorka certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – pridelava
Koordinatorka certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – predelava

Dejan Skodič

Koordinator III, ekološko kmetijstvo – predelava