O standardu »Pridelano / proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov«©

Standard »Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov«© je zasebna shema certificiranja, ki je prostovoljna in dostopna vsem, ki se želijo vključiti v postopek certificiranja. Certificirani izvajalci morajo izpolnjevati zahteve iz splošne zakonodaje s področja gensko spremenjenih organizmov in dodatne zahteve, ki jih določa standard (t.i. presežne zahteve). Začetek aktivnost certificiranja sega v leto 2011.

Standard »Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov«© določa kriterije v postopku certificiranja pridelave in proizvodnje živil brez prisotnosti sestavin, ki so GSO, ki bi bile proizvedene iz ali s pomočjo gensko spremenjenih organizmov (GSO). 

Zahteva standarda velja za osnovne surovine rastlinskega in živalskega porekla, dodatke in pomožna tehnološka sredstva, semenski material, gnojila in mikroorganizme. Zahteva velja tudi proizvodnjo živil živalskega porekla (mleko, meso, jajca, ribe), kar pomeni, da živali ne smejo biti krmljene s krmili, ki bi vsebovala gensko spremenjene sestavine ali sestavine, ki bi bile proizvedene iz GSO.

Kontakt

Marina Koren Dvoršak

Vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in sheme
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

David Šket

Koordinator certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja