O shemi Standard GlobalG.A.P.

Standard GlobalG.A.P. je prostovoljen, zaseben mednarodni standard kakovosti z namenom kontrole in certificiranja kmetijskih pridelkov in živil ter dejavnosti povezanih z njimi. Vodilna naloga standarda GlobalG.A.P. je zagotoviti neoporečnost pridelkov za potrošnika, pri čemer je poudarek na:

  • dobri kmetijski praksi,
  • zmanjševanju neugodnih vplivov kmetijstva na okolje,
  • varni uporabi kemičnih pripravkov (okolje, delavci, pridelek),
  • higienskih in varnostnih usmeritvah KMG in
  • odgovornem pristopu odgovorne osebe na KMG do varnih delovnih in zdravstvenih pogojev za delavce.

GlobalG.A.P. se zavzema tudi za dobro počutje in bivanje živali.

GlobalGAP je sinonim za dobro kmetijsko prakso (Good Agricultural Practice - G.A.P.). Osnova standarda je enotno in enakovredno partnerstvo kmetijskih pridelovalcev in trgovcev, ki želijo vzpostaviti učinkovite postopke sistema pridelave in transparenten postopek certificiranja.

Certifikat GlobalG.A.P. vam prinaša konkurenčno prednost pri trgovinskih podjetjih in vstop na trgovske police predvsem tujih trgovinskih verig.

Kontakt

Marina Koren Dvoršak

Vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in sheme
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

David Šket

Koordinator certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja

Neža Vidmar

Koordinatorka III. neak. sheme IP, IK – sadje, GlobalG.A.P.

E: neza.vidmar@ikc-um.si
T: +386 (2) 613 08 32
M: +386 (0) 70 533 555