Dokumentacija

Pravila postopka certificiranja

Postopek certificiranja

S tem dokumentom so določena pravila postopka certificiranja za posamezne sheme certificiranja ter medsebojne pravice in obveznosti IKC UM in strank v postopku certificiranja. Postopek certificiranja vključuje korake, ki so potrebni za ugotavljanje skladnosti pridelave in / ali predelave oz. proizvodnje z zahtevami, določenimi v referenčnih predpisih.

Dokument je razdeljen na dva dela. V prvem delu najdete splošne določbe, v drugem delu pa je dokument razdeljen na priloge, ki opisujejo postopek certificiranja posameznih shem oz. področij certificiranja.

Pravila za uporabo certifikata in znaka IKC UM

Uporaba IKC UM

Ta dokument določa pravice in dolžnosti, ki jih morajo upoštevati stranke IKC – Inštituta za kontrolo in certifikacijo UM (v nadaljevanju IKC UM) pri uporabi oz. sklicevanju na izdane certifikate, vključno s prilogami, ter pravila za uporabo znaka IKC UM. 

Dokument določa tudi zahteve v primeru zavrnitve izdaje certifikata, delne zavrnitve izdaje certifikata, začasnega odvzema ali razveljavitve certifikata in ukrepe IKC UM v primeru nepravilnega ravnanja z izdanimi, neizdanimi, razveljavljenimi ali preklicanimi certifikati in pripadajočimi znaki ter ukrepe v primeru nepooblaščene rabe ali sklicevanja na certifikate in uporabe znakov s strani tretjih oseb.

Pravila za uporabo znaka SI-EKO-002 in logotipa skupnosti

Uporaba SI-EKO-002

Ta dokument določa pravila za uporabo znaka SI-EKO-002, ki je namenjen certificiranim izvajalcem v shemi ekološko kmetijstvo na način in pod pogoji navedenimi v tem dokumentu. Dokument določa tudi pravila za uporabo logotipa Skupnosti.

Pravila za uporabo certifikatov in znakov zasebnih shem certificiranja

Uporaba zasebnih shem

Ta dokument določa pravice in dolžnosti, ki jih morajo upoštevati stranke IKC – Inštituta za kontrolo in certifikacijo UM (v nadaljevanju IKC UM) pri uporabi oz. sklicevanju na izdane certifikate zasebnih shem certificiranja in pri uporabi pripadajočih zaščitnih znakov:

  • Standard »Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov«©,
  • Standard »Naravna in ekološka kozmetika«©,
  • Standard »Seneno meso«©,
  • ter znakov v lasti IKC UM za označevanje živil z označbo ZTP - Heumilch/Ziegen-Heumilch/Schaff-Heumilch (navedba enega od zaščitnih imen) z znaki »Seneno kravje«, »Seneno kozje« in »Seneno ovčje«.

Dokument določa tudi zahteve v primeru zavrnitve izdaje certifikata, delne zavrnitve izdaje certifikata, začasnega odvzema ali razveljavitve certifikatov in ukrepe IKC UM v primeru nepravilnega ravnanja z izdanimi, neizdanimi, razveljavljenimi ali preklicanimi certifikati in pripadajočimi znaki ter ukrepe v primeru nepooblaščene rabe ali sklicevanja na certifikate in uporabe znakov s strani tretjih oseb.