Akreditacija

Akreditacija je potrditev, ki se nanaša na organ za ugotavljanje skladnosti in jo kot tretja stranka izda akreditacijski organ (v Sloveniji je to Slovenska akreditacija) ter z njo prizna usposobljenost akreditiranega organa (npr. laboratorija, kontrolnega ali certifikacijskega organa) za izvajanje specifičnih nalog ugotavljanja skladnosti.

Akreditiranje je strokovni, nepristranski in neodvisen postopek, s katerim nacionalna akreditacijska služba uradno potrdi usposobljenost akreditiranega organa za izvajanje specifičnih nalog ugotavljanja skladnosti. Akreditacija predstavlja enega ključnih stebrov tehnično kakovostne infrastrukture vsake države, saj pripomore k izboljševanju kakovosti proizvodov in storitev, pomaga gospodarstvu dosegati globalno konkurenčnost in prispeva k pospeševanju mednarodne trgovine.
Vir: Kaj je akreditacija - Slovenska akreditacija (www.slo-akreditacija.si), spletni vir, 23.12.2020

IKC Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije CP-008 na področju certificiranja proizvodov, procesov in storitev (SIST EN ISO/IEC 17065):

  • Certificiranje procesov: ekološka pridelava in predelava kmetijskih pridelkov in živil
  • Certificiranje proizvodov: zaščiteni kmetijski pridelki in živila