Postopek certificiranja Integrirana pridelava

Pridelovalec lahko vstopi v shemo »Integrirana pridelava« s pridelavo poljščin (IPP), sadja (IPS), grozdja (IPG) in zelenjave (IPZ). Pridelovalci vstopajo v shemo individualno ali skupinsko.

Več informacij o postopku certificiranja najdete v dokumentu 1.80doc – Pravila postopka certificiranja (uvodni del + Priloga 3).

Kontakt

Marina Koren Dvoršak

Vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in sheme
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

David Šket

Koordinator certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja