06. Februar 2023 |
Ekološko kmetijstvo - pridelava
Objave in mediji

Zaključni posvet projekta ''ZA ekološko kmetijstvo, varovanje okolja in zdravje ljudi'' Kako do aktivnosti pospeševanja in prenosa znanj za doseganje 18% deleža ekološkega kmetovanja v Sloveniji? Ljubljana, 7. 2. 2023

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije vabi na zaključni posvet projekta ''ZA ekološko kmetijstvo, varovanje okolja in zdravje ljudi''
Kako do aktivnosti pospeševanja in prenosa znanj za doseganje 18% deleža ekološkega kmetovanja v Sloveniji?
Ekološko kmetijstvo kot eden ključnih elementov za uresničevanje nacionalnih ciljev Strategije EU Od vil do vilic. Posvet bo potekal 7. 2. 2023 od 10:00 - 13:00 ure v Hiši Evropske unije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana. Več informacij najdete v priloženem gradivu.