22. Februar 2022 |
Ekološko kmetijstvo - pridelava
Ekološko kmetijstvo - predelava, prodaja
Objave in mediji

RAZPIS ZA EKOLOŠKE NAGRADE EU

Evropska komisija (EK) je skupaj s partnerji razpisala natečaj za Ekološke nagrade EU.

Shemo ekoloških nagrad EU sestavlja sedem kategorij in osem nagrad. Pomenijo priznanje različnim akterjem vzdolž ekološke vrednostne verige, ki so razvili odličen, inovativen, trajnosten in navdihujoč projekt, ki prinaša resnično dodano vrednost za ekološko pridelavo in porabo. Vprašalnike si lahko ogledate samo v vednost za oddajo prijav na ekološke nagrade EU. Povezave do spletnih prijav bodo na voljo od 25. marca 2022.

Vse informacije so na voljo na:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_sl

Kategorije:

- Kategorija 1: najboljša ekološka kmetovalka in najboljši ekološki kmetovalec

- Kategorija 2: najboljša ekološka regija

- Kategorija 3: najboljše ekološko mesto

- Kategorija 4: najboljša ekoregija

- Kategorija 5: najboljše ekološko MSP (malo ali srednje podjetje)

- Kategorija 6: najboljši trgovec z ekološko hrano na drobno

- Kategorija 7: najboljša ekološka restavracija