17. Februar 2023 |
Ekološko kmetijstvo - pridelava
Integrirana pridelava
Standard Seneno meso
Objave in mediji

PODALJŠAN ROK do 20. marca 2023 ZA PRIJAVO v kontrolo EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA, IP in do 30. junija 2023 ZA SENENO PRIREJO

Obvestilo o podaljšanju roka za prijavo oziroma obnovitev prijave v kontrolo za integrirano pridelavo, ekološko kmetovanje in seneno prirejo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z letom 2023 ponovno uvaja finančne podpore za integrirano pridelavo poljščin, zelenjave, hmelja sadja in oljk ter grozdja. Tako imenovane operacije integrirane pridelave se bodo izvajale v okviru intervencije kmetijsko-okoljska podnebna plačila – naravni viri iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023-2027). Prav tako nov (SN SKP 2023-2027) vsebuje dve intervenciji, ki neposredno podpirata ekološko pridelavo, in sicer v intervencijo Ekološko kmetovanje in v intervencijo Ekološko čebelarjenje. Uvajamo tudi podporo za senene prireje za mleko in meso.

Zaradi poznejšega začetka subvencijske kampanje se bo podaljšal rok za prijavo oziroma obnovo prijave v kontrolo integrirane pridelave ter v kontrolo ekološkega kmetovanja do 20. marca 2023.
 

Prav tako se bo podaljšal rok za prijavo oziroma obnovo prijave v kontrolo senene prireje za mleko in meso, in sicer do 30. junija 2023.