16. April 2020 |
Ekološko kmetijstvo - predelava, prodaja

Obvestilo 3-20-EKO predelava hrane, krme in OJP

Spoštovani izvajalci!

Zahvaljujemo se vam za hiter odziv pri posredovanju izpolnjenih vprašalnikov, vezanih na vpliv ukrepov COVID-19, ki jih samo manjšina še ni vrnila, zato tistim vprašalnik ponovno posredujemo in prosimo, da ga vrnete še ta teden.

Čeprav se že nakazuje opuščanje ukrepov, preko prilagojenega predhodnega obdobja, ki morda ponekod še vedno ne bo dopuščalo izvedbo terenske kontrole, bomo v drugi polovici aprila začeli z intenzivnim izvajanjem administrativnih kontrol. 

V obvestilu je tako nekaj informacij v povezavi z navedenim, kot tudi drugih za vašo ekološko dejavnost pomemnih novosti.