18. December 2023 |
Objave in mediji

Javni razpis - IRP -11 - novo sodelovanje v shemah kakovosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za intervencijo IRP-11, Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027, s katerim razpisuje 838.000 evrov nepovratnih javnih sredstev, ki se zagotovijo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije. Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 3. januarja 2024 od 8.00 ure do vključno 28. februarja 2024, do 14.00 ure.

V okviru javnega razpisa bodo podprte naslednje sheme kakovosti: ekološka pridelava in predelava, zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost in izbrana kakovost.

Glavna pogoja ob vložitvi vloge na javni razpis sta veljaven certifikat za shemo kakovosti oziroma proizvod iz sheme kakovosti, za katerega se vloži vloga na javni razpis in da gre za novo sodelovanje v shemah kakovosti, kar pomeni, da se na javni razpis lahko prijavijo upravičenci, katerim je bil prvič izdan certifikat za shemo kakovosti oziroma proizvod iz sheme kakovosti, za katerega se vloži vloga, v letih 2022 oziroma 2023.

Več informacij je na voljo na povezavi: 

https://skp.si/javni-razpisi/aktualni-javni-razpisi/spodbujanje-novega-sodelovanja-v-shemah-kakovosti