19. Februar 2024 |
Objave in mediji

Iščemo: Zunanji sodelavec (m/ž) - standard GlobalG.A.P.

Zahtevane kompetence:

1. Izobrazba:

Najmanj zaključena 2 letna višja šola s področja kmetijske pridelave (rastlinska pridelava) + min. 3  leta delovnih izkušenj po zaključenem šolanju, od tega min. 2 leti iz področja kmetijstva

ALI

Najmanj zaključena 2 letna višja šola s področja povezanega s hrano + min. 4  leta praktičnih delovnih izkušenj po zaključenem šolanju iz področja kmetijske pridelave (rastlinska pridelava).

2. Aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika

3. Min. 8 urno usposabljanje s področja HACCP ali ustrezna formalna izobrazba s tega področja

4. Min. 8 urno usposabljanje s področja higiene/varnosti živil ali ustrezna formalna izobrazba s tega področja

5. Znanja s področja rastlinske pridelave (gnojenje, sredstva za varstvo rastlin, integrirano varstvo rastlin) 

Kontrolor je v nadaljevanju pred začetkom izvajanja kontrol  deležen internega usposabljanja in mora uspešno opraviti on-line test iz zahtev standarda. Kontrolor mora predložiti dokazilo o usposabljanju po standardu ISO 9001 in ISO 19011. V kolikor nima ustreznih dokazil, se mora udeležiti navedenega usposabljanja, ki jih ponujajo zunanji izvajalci ali IKC UM.

Zainteresirane prosimo, da posredujejo življenjepis v angleškem jeziku s priloženimi dokazili najkasneje do 4.3. 2024. Najustreznejše kandidate bo IKC UM povabil na osebni razgovor. Prednost imajo kandidati, ki želijo dolgoročnejše sodelovanje z IKC UM.