Standard »Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov«©

Standard »Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov«© je zasebna shema certificiranja, ki je prostovoljna in dostopna vsem, ki se želijo vključiti v postopek certificiranja. Certificirani izvajalci morajo izpolnjevati zahteve iz splošne zakonodaje s področja gensko spremenjenih organizmov in dodatne zahteve, ki jih določa standard (t.i. presežne zahteve). Aktivnost certificiranja se je pričela leta 2011.

Standard »Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov«© določa kriterije v postopku certificiranja pridelave in proizvodnje živil brez prisotnosti sestavin, ki so GSO, ki bi bile proizvedene iz ali s pomočjo gensko spremenjenih organizmov (GSO). Zahteva standarda velja za osnovne surovine rastlinskega in živalskega porekla, dodatke in pomožna tehnološka sredstva, semenski material, gnojila in mikroorganizme. Zahteva velja tudi proizvodnjo živil živalskega porekla (mleko, meso, jajca, ribe), kar pomeni, da živali ne smejo biti krmljene s krmili, ki bi vsebovala gensko spremenjene sestavine ali sestavine, ki bi bile proizvedene iz GSO.

Da bi lahko zagotovili, da je posamezno živilo od proizvodnje osnovnih sestavin do živila, ko je ponujeno potrošniku na trgovskih policah, proizvedeno brez prisotnosti genske tehnologije, so v sistem certificiranja vključeni:

  • Proizvajalci oz. mešalnice krmil za živali;
  • trgovci in distributerji  soje in krmil v razsutem stanju;
  • živilsko – predelovalni obrati in njihovi podizvajalci (obrati, kooperanti – rejci živali);
  • kmetijska gospodarstva, ki neposredno tržijo živila z oznako »Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov« ©.
Standard zajema pravila glede pridelave in proizvodnje živil in krme, preusmeritvenega obdobja, označevanja in sklicevanja na standard.
Certificirana živila so označena z oznako »Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov«©. Pravico do uporabe oznake pridobijo nosilci certifikatov za certificirano proizvodnjo živil. Oznako trenutno nosi več kot 450 živil slovenskih proizvajalcev.

Image Description
Splošna zakonodaja s področja GSO in sheme certificiranja pridelave in proizvodnje živil brez genske tehnologije v EU
Splošna zakonodaja za področje živil in krme:
Znotraj EU sta v veljavi uredbi:

  • Uredba (ES) št. 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi in
  • Uredba (ES) št. 1830/2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES.

V Sloveniji sta v veljavi zakona:

  • Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO) (Uradni list RS, št. 23/05 UPB, 21/10)
  • Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (ZSGSROKR) (Uradni list RS, št. 41/09)

Vsa veljavna zakonodaja s področja gensko spremenjenih organizmov je na voljo na tej povezavi.

Shema certificiranja pridelave in proizvodnje živil brez genske tehnologije v Avstriji
V Avstriji poteka certificiranje pridelave in proizvodnje živil brez gensko spremenjenih organizmov (GSO) oz. genske tehnologije na podlagi smernic (Österreichische Codex-Richtlinie zur Definition der „Gentechnikfreien Produktion“ von Lebensmitteln und deren Kennzeichnung idgF), ki so v uporabi od leta 1998. Uporaba GSO je prepovedana od »njive do vilic«. Od leta 2010 je bila sprejeta izjema za dodatke in tehnološka sredstva pri proizvodnji krmil (aminokisline, vitamini), ki so lahko proizvedeni s pomočjo GSO. Sprejeta izjema je posledica globalnega načina proizvodnje navedenih dodatkov. Trenutno je z oznako »Ohne Gentechnik hergestellt« označenih več kot 2.400 proizvodov (http://www.gentechnikfrei.at/), med njimi tudi ekološka živila.

Shema certificiranja proizvodnje živil brez genske tehnologije v Nemčiji
Nemčija je s 01.05.2008 sprejela Uredbo o označevanju »Ohne Gentechnik« (Regelung zur Kennzeichnung “Ohne Gentechnik” ). Uredba omogoča označevanje mleka, mesa in jajc, kadar so bile živali daljše obdobje krmljene s krmo, ki ne vsebuje GSO. Omejitev ne velja za dodatke pri proizvodnji krmil (aminokisline, vitamini) in zdravljenje živali. Pri proizvodnji živil se pri dodatkih, vitaminih in encimih upošteva zakonodaja s področja ekološkega kmetijstva (Uredba ES 834/2007). Trenutno je z oznako »Ohne Gentechnik hergestellt« označenih več kot 3.400 proizvodov (http://www.ohnegentechnik.org/).