Osebna izkaznica

Uradno ime zavoda

Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru za tehnično preizkušanje in analiziranje

Uradno ime zavoda v angleščini

Institute for inspection and certification at the University of Maribor for technical testing and analysis

Skrajšano ime zavoda

IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM

Skrajšano ime zavoda v angleščini

Institut for inspection and certification at University of Maribor

Kratica zavoda

IKC UM

Pravni status zavoda

Zasebni neprofitni domači zavod

Naslov in sedež zavoda

IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM
Pivola 8
SI-2311 Hoče

Zakoniti zastopnik zavoda

Katja Sabolič, direktorica

Matična številka

2225875

Številka v davčnem registru

SI72510536

Šifra osnovne dejavnosti

71.200 (tehnično preizkušanje in analiziranje)

Telefon

+386 (0) 2  613 08 31, +386 (0) 2  613 08 32

E-naslov

info@ikc-um.si

Spletni naslov

www.ikc-um.si

Zavarovanje odgovornosti

Zavarovalnica Sava d.d.