02. Avgust 2023 |
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
Standard Seneno meso
Objave in mediji

Specifikacija ZTP - Seneno meso potrjena na nacionalnem nivoju

29. 6. 2023 je bila na nacionalnem nivoju potrjena specifikacija za Zajamčeno tradicionalno posebnost (ZTP) za Seneno meso. Specifikacija zajema certificiranje goveda, drobnice in konjev, vključno z mesnimi izdelki in pripravki. SKP 2023 - 2027 z operacijo "Senena prireja" v navedenem programskem obdobju vključuje tudi finančne podpore za nosilce KMG, ki bodo pridobili certifikat za ZTP - Seneno meso, pa tudi ZTP - Seneno mleko, ZTP - Kozje seneno mleko in ZTP - Ovčje seneno mleko. 

S potrditvijo specifikacija ZTP - Seneno meso se postopoma zaključuje prenos zasebnega standarda IKC UM "Seneno meso" na nacionalno shemo kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke in živila (ZKPŽ). Naš certifikacijski organ je standard Seneno meso (pred tem standard "Seneno mleko" / "Seneno meso") začel razvijati leta 2014, z letom 2015 pa smo pričeli s postopkom certificiranja po navedenem standardu na področju Republike Slovenije. Leta 2020 je na podlagi iniciative Zavoda Seneno in MKGP, IKC UM pristopil k prenosu pravic zasebnega standarda na nacionalno shemo za ZKPŽ. Takrat smo prepoznali širšo korist za nosilce KMG in prepoznavnost sheme certificiranja, če je le ta priznana na nacionalnem nivoju. Na IKC UM smo ponosni, da je s potrditvijo specifikacije ta prenos tudi uspešno zaključen. Dodatno nas veseli, da je tudi MKGP prepoznalo "seneni" način reje kot doprinos k pridelavi kakovostne hrane in trajnostnemu načinu reje živali ter vzdrževanju kmetijske krajine in podeželja, ter nosilce KMG podprlo s finančno podporo za operacijo KOPOP - Senena prireja. Vsi že certificirani rejci živali po zasebnem standardu Seneno meso ohranjajo vse pravice iz postopka certificiranja pri IKC UM, za prilagoditev na specifikacijo ZTP - Seneno meso pa jim je na voljo enoletno prehodno obdobje.