13. Marec 2024 |
Objave in mediji

Podaljšanje roka za prijavo v kontrolo ekološkega kmetovanja, ekološkega čebelarjenja, integrirane pridelave in senene prireje do 15.4.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 2024 za ekološko kmetovanje, ekološko čebelarjenje, integrirano pridelavo in seneno prirejo podaljšuje rok za prijavo oziroma obnovitev prijave v kontrolo pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje, in sicer do 15. aprila 2024.

Ker je vključenost v kontrolo eden pogojev za pridobitev plačil za intervenciji ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje oziroma operacije integrirane pridelave in senene prireje, vas pozivamo, da pravočasno uredite vključenost v kontrolo pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje.