26. Marec 2020 |
Ekološko kmetijstvo - pridelava

Možnost oddaje in obravnava vlog za izjeme od ekološkega kmetovanja v času izrednih razmer

Da bo lažje in nemoteno potekalo izvajanje vseh opravil na kmetiji tudi v času izrednih razmer zaradi virusa COVID-19 lahko kmetje, ki želijo pridobiti dovoljenje za izjemo od pravil ekološkega kmetovanja v skladu z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, vložijo vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) ali na organizacijo za kontrolo in certificiranje.

Več preberite v priloženem dokumentu.