03. Januar 2023 |
Integrirana pridelava
Objave in mediji

INTEGRIRANA PRIDELAVA 2023 - 2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z letom 2023 ponovno uvaja finančne podpore za integrirano pridelavo poljščin, zelenjave, hmelja sadja in oljk ter grozdja. Tako imenovane operacije integrirane pridelave se bodo izvajale v okviru intervencije kmetijsko-okoljska podnebna plačila – naravni viri iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo. Zato vse pridelovalce, ki želite pridobiti finančno podporo za integrirano pridelavo poljščin, zelenjave, hmelja sadja in oljk oziroma grozdja za leto 2023, pozivamo k prijavi oziroma obnovi prijave v kontrolo integrirane pridelave najpozneje do 28. februarja 2023.