29. Marec 2021 |
Ekološko kmetijstvo - pridelava

Evropska komisija (EK) spodbuja EKO / BIO

Evropska komisija (EK) je 25. marca 2021 predstavila akcijski načrt za razvoj ekološke pridelave. Njegov splošni cilj je
spodbuditi pridelavo in potrošnjo ekoloških proizvodov, da bi se do leta 2030 ekološko kmetovanje izvajalo na 25 % kmetijskih zemljišč ter da bi se znatno povišala raven ekološke akvakulture.

Akcijski načrt je zasnovan tako, da ekološkemu sektorju, ki ga že tako ali tako zaznamuje hitra rast, zagotavlja ustrezna orodja za dosego cilja 25 %. V njem je 23 ukrepov, ki so osnovani na treh oseh, in sicer spodbujanju potrošnje, povečanju pridelave in izboljšanju trajnostnosti sektorja, da
bi se zagotovila njegova uravnotežena rast. 

Več informacij najdete v priloženem dokumentu.