06. December 2021 |
Ekološko kmetijstvo - pridelava

Ekološko kmetijstvo - podaljšanje ukrepa EK ali vstop v ukrep EK na novo

S strani MKGP smo bili obveščeni, da lahko vsi ekološki pridelovalci oziroma predelovalci zaključene
petletne obveznosti za ukrep ekološko kmetovanje (ukrep EK) v letu 2022
predvidoma podaljšate za eno leto. Če ste zaključene petletne obveznosti za
eno leto podaljšali že v letu 2021, pa jih boste v letu 2022 predvidoma lahko podaljšali
še za eno leto.
Posebej vabijo tudi vse zainteresirane, da v letu 2022 v ukrep EK vstopite na novo,
saj na ta način podpirate in promovirate izvajanje ekološkega kmetovanja v Sloveniji,
ki mu tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namenja posebno
pozornost.
Vse ekološke pridelovalce oziroma predelovalce, ki želite pridobiti finančno podporo
za leto 2022, v okviru Programa razvoja podeželja 2014−2020 (PRP 2014−2020) za
ukrep EK, pozivajo k prijavi oziroma obnovi prijave v kontrolo ekološkega
kmetovanja najpozneje do 31. decembra 2021 pri eni izmed pooblaščenih
organizacij za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov ali živil, ki jih najdete na
spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer najdete tudi več
informacij o ekološki pridelavi: https://www.gov.si/teme/ekoloska-pridelava/.
Slovenija podpira ekološko kmetovanje preko ukrepa Ekološko kmetovanje v okviru
PRP 2014−2020.