Zaščitni znaki Izbrana kakovost

Izbrana kakovost

Za označevanje proizvodov z označbo izbrana kakovost se lahko uporabljata dva zaščitna znaka:

  • izbrana kakovost, ki je namenjen vsem proizvodom, ne glede na poreklo osnovne surovine, 
  • izbrana kakovost Slovenija, ki se lahko uporablja izključno za proizvode, ki so pridelani in predelani v Sloveniji.     

Zaščitni znak izbrana kakovost lahko uporabljajo samo tisti pridelovalci oziroma predelovalci, ki so od imenovanih certifikacijskih organov pridobili certifikat o skladnosti kmetijskega pridelka in živila s potrjeno specifikacijo. Uporaba zaščitnega znaka je obvezna po pridobitvi certifikata.

Znak Izbrana kakovost

Kontakt

Marina Koren Dvoršak

Vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in sheme
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

David Šket

Koordinator certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja