V postopek certificiranja se prijavite s prijavnim obrazcem. Splošna pravila postopka certificiranja s koraki od prijave do podelitve certifikata so zapisana v dokumentu 1.80doc-Pravila postopka certificiranja. Osnova za izpolnjevanje zahtev je tudi izpolnjevanje zahtev standarda.

Razvojne-faze-3