Seneno meso«©

Standard »Seneno meso«© je zasebni in prostovoljni standard IKC – Inštituta za kontrolo in certifikacijo UM. Vzpostavitev certificiranja in standarda je posledica novih trendov v kmetijstvu in živilstvu in predstavlja eno najvišjih dodanih vrednosti v prehranski verigi.

Z dnem 06.05.2019 je IKC UM potrdil novo verzijo standarda z imenom »Seneno meso«©, izdaja 5.
Z novo izdajo standarda so v celoti ukinjeni kriteriji za certificiranje senenega mleka.

Vse zainteresirane, ki želite  označevati vaše mleko in mlečne izdelke z označbo »seneno«, vabimo, da se vključite v postopek certificiranja Zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil (ZKPŽ) po obstoječih specifikacijah – Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP). Več informacij najdete pod Zaščiteni kmetijski pridelki in živila.

Osnove zahteve standarda »Seneno meso«©:

Prepovedana krma:

 • silaža, vključno s silažo iz krmnih rastlin, siliranim zrnjem žit ter drugih krmil,
 • okrogle bale v foliji katere koli vrste (skladiščenje in krmljenje),
 • stranski proizvodi pivovarn, žganjarn, ostanki od stiskanja sokov ali vina (tropin) ter drugi ostanki živilske industrije, npr. sveži ali silirani pesni rezanci, sveže ali silirane pivske tropine, sveže ali silirane sadne tropine,
 • krma in krmila v namočenem stanju (namakanje),
 • krma živalskega porekla (mleko, sirotka, živalska moka itd.), z izjemo mleka in sirotke za mlade živali,
 • kuhinjski ostanki, krompir,
 • sečnina.

Dovoljena krma:

 • paša živali in krmljenje sveže travniške krme,
 • seno iz travniške krme in krmne rastline (npr. lucernino seno) ter slama različnih poljščin (žitne slame, koruznica, sojina slama …),
 • sveže križnice, koruza, žita in korenovke (npr. sveža ogrščica, svež oves, sveža koruza, krmna pesa) kot dopolnilna krma,
 • posušena žita (koruza, ječmen, oves, tritikala, pšenica, rž …), suhi pesni rezanci, suhe pivske tropine, posušeni stranski proizvodi industrije sladkorja in predelave žit kot so žitne tropine, ter druga suha krma v komercialno dostopni obliki (npr. otrobi, lucernini peleti …),
 • krmne stročnice (bob, grah, lupina…), oljnice (ogrščica, soja, sončnice…) in beljakovinski koncentrati (oljne tropine in pogače iz zrnja soje, ogrščice, sončnic, buč …).

Delež voluminozne krme za goveje pitance do enega leta in za jagnjeta in kozličke do 5 mesecev ni predpisan. Pri govejih pitancih nad enim letom starosti in pri drobnici stari nad 5 mesecev mora delež voluminozne krme v sušini obrokov presegati 70 %. Za živali je predpisano tudi posebno preusmeritveno obdobje.

Postopek certificiranja je primeren za:

 • kmetijska gospodarstva (KMG),
 • živilske obrate (sveže prepakirano in nepredpakirano meso).

Možnost skupinske ali individualne prijave v postopek certificiranja.

Za več informacij o postopku certificiranja in zahtevah standarda pokličite na 02/613 08 31, -32 ali pišite na info@ikc-um.si.