Certifikat, ki ga izdamo potrjuje skladnost pridelave oz. predelave imenovanega zaščitenega kmetijskega pridelka ali živila s pripadajočo specifikacijo. Pripadajoči zaščitni znaki potrošniku omogočajo lažje prepoznavanje kakovostnejših kmetijskih pridelkov in živil ter pripomorejo k lažjemu razlikovanju na trgu glede izvora, kakovosti, slovesa ali načina pridelave oziroma predelave zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil.

Evropske sheme kakovosti

Zaščitena označba porekla (ZOP) – evropska shema kakovosti

Zajema kmetijske pridelke in živila, ki izvirajo iz določene regije, kraja ali države. Proizvodnja je geografsko omejena, kakovost in značilnosti kmetijskega pridelka ali živila pa so izključno ali bistveno posledica geografskega okolja ter njegovih naravnih in človeških dejavnikov. Vsi postopki pridelave in predelave morajo potekati na predpisanem geografskem območju, prav tako pa morajo iz tega območja izhajati tudi uporabljene surovine.

Zaščitena geografska označba (ZGO)

Zajema kmetijske pridelke in živila, ki izvirajo iz določene regije, kraja ali države, le da je povezava med geografskim območjem in končnim proizvodom manj tesna kot pri zaščiteni označbi porekla. Kmetijski pridelek ali živilo ima posebno kakovost, sloves ali druge značilnosti. Vsaj ena od faz proizvodnje mora potekati na določenem geografskem območju, po katerem je kmetijski pridelek ali živilo poimenovano, surovine pa lahko izvirajo iz drugega območja.

Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP)

Z označbo zajamčena tradicionalna posebnost se zaščiti predvsem receptura ali način pridelave ali predelave. Sama proizvodnja ni omejena na določeno geografsko območje, saj lahko te kmetijske pridelke ali živila proizvajajo vsi, ki se držijo predpisane recepture, postopka in oblike.

Nacionalna shema kakovosti

Višja kakovost (VK)

Ta shema kakovosti zajema kmetijske pridelke in živila, ki s svojimi lastnostmi med istovrstnimi prehranskimi pridelki in živili izstopajo z boljšo kakovostjo. Posebne lastnosti izdelka, ki so opredeljene z višjo kakovostjo, se določajo glede na sestavo, senzorične ali fi zikalnokemične lastnosti ter način pridelave oziroma predelave.Postopek certificiranja  nacionalne sheme certificiranja za označbo Višja kakovost  ni vključen v  obseg akreditacije.

Višja kakovost