IKC UM v shemi zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil izvaja postopek certificiranja za nacionalno shemo označbe Višja kakovost, za katero ni akreditiran.

Certifikat, ki ga izdamo potrjuje skladnost pridelave oz. predelave imenovanega zaščitenega kmetijskega pridelka ali živila s pripadajočo specifikacijo za višjo kakovost.

Višja kakovost

Certificirani kmetijski pridelek ali živilo z označbo Višja kakovost je kvalitetnejši od istovrstnih pridelkov in živil v eni ali več lastnostih.

Živila označena z Višjo kakovostjo so zaščitena le na nacionalnem nivoju.

Kmetijski pridelek ali živilo, pri katerem se je skladnost s specifikacijo za Višjo kakovost  potrdila z izdajo certifikata, se označuje na sledeč način:

Višja kakovost

Več informacij o vlogi za zaščito kmetijskih pridelkov in živil, posameznih zaščitenih kmetijskih pridelkih in živilih, specifikacijah, označevanju, zakonodaji, ipd. najdete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano