V kolikor se zanimate za vključitev v postopek certificiranja prosimo izpolnite predprijavo. Na osnovi izpolnjene predprijave vas bomo kontaktirali.

Morebitne dodatne informacije prejmete na tel. štev. (02) 613 08 31 ali – 32 ter na e – naslovu info@ikc-um.si. Polja označena s * so obvezna!

    Prosimo označite izbrano shemo certificiranja:

    EKOLOŠKA PRIDELAVA in predelava na kmetijah, vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenjeEKOLOŠKA PREDELAVA: proizvodni/pripravljalni/predelovalni obrati, obrati za pakiranje, označevalci, skladišča, trgovci, distributerji, uvozniki živil in krme, predelava krme ter obrati javne prehraneIZBRANA KAKOVOST (mleko,meso,sadje)INTEGRIRANA PRIDELAVAGlobalG.A.P.Pridelano / proizvedeno BREZ GSO – brez gensko spremenjenih organizmov© (mešalnice krmil, proizvodnja živil, reja / predelava na KMG, prodaja / distribucija krmilNaravna in ekološka kozmetika©Seneno meso (reja, predelava na KMG, proizvodnja živil)Zaščiteni kmetijski pridelki in živila / Višja kakovost