Splošna pravila postopka certificiranja, s koraki od prijave do podelitve certifikata, so zapisana v dokumentu Pravila postopka certificiranja (1.80 doc).

Pravila postopka certificiranja

Postopek certificiranja se začne s prijavo stranke v postopek in vključuje izvedbo terenske kontrole, oceno skladnosti ugotovljenega stanja s predpisi, odločitev o certifikatu in nadzorne aktivnosti po izdaji certifikata. Koraki postopka certificiranja so opisani v spodnji preglednici.

Koraki do certifikata:

  1. Seznanitev s postopkom certificiranja (informiranje)
  2. Prijava v postopek certificiranja
  3. Sklenitev pogodbe
  4. Izvedba kontrole
  5. Določitev morebitnih nadaljnjih ukrepov
  6. Izdaja certifikata
POSTOPEK KORAK STRANKA SKUPAJ IKC
PRVI STIK 1. ZANIMANJE ZA PRIJAVO
2. IZMENJAVA INFORMACIJ
3. POSREDOVANJE PRIJAVNE DOKUMENTACIJE
PRIJAVA 4. PRIJAVA V KONTROLO
5. PREGLED PRIJAVNE DOKUMENTACIJE IN ZAČETEK POSTOPKA
6. POGODBA
7. PRIPRAVA DOKUMENTARNE MAPE STRANKE IN VPIS V EVIDENCO
8. POSREDOVANJE STANDARDNEGA PAKETA STRANKI
KONTROLA 9. POSREDOVANJE DOKUMENTACIJE KONTROLORJU
10. REDNA TERENSKA KONTROLA IN IZDELAVA KONTROLNIH POROČIL
11. PREGLED KONTROLNIH POROČIL
CERTIFICIRANJE 12. ODLOČITEV O CERTIFIKATU
13. OBVESTILO O ODLOČITVI
NADZOR 14. PONOVNE KONTROLE