Splošna pravila postopka certificiranja, s koraki od prijave do podelitve certifikata, so zapisana v dokumentu Pravila postopka certificiranja (1.80 doc).

Pravila postopka certificiranja

Koraki do certifikata:

  1. seznanitev s postopkom certificiranja (Informiranje)
  2. prijava v postopek certificiranja
  3. sklenitev pogodbe
  4. izvedba kontrole na kmetijskem gospodarstvu
  5. pogovor s kontrolorjem in dogovor o nadaljnjih ukrepih
  6. pridobitev certifikata

Prijava v postopek certificiranja
V postopek certificiranja se prijavite preko prijavnega obrazca.

Postopek certificiranja se začne s prijavo stranke v postopek in vključuje izvedbo terenske kontrole, oceno skladnosti ugotovljenega stanja s predpisi, odločitev o certifikatu in nadzorne aktivnosti po izdaji certifikata. Koraki postopka certificiranja so opisani v spodnji preglednici.

POSTOPEK KORAK STRANKA SKUPAJ IKC
PRVI STIK 1. ZANIMANJE ZA PRIJAVO
2. IZMENJAVA INFORMACIJ
3. POSREDOVANJE PRIJAVNE DOKUMENTACIJE
PRIJAVA 4. PRIJAVA V KONTROLO
5. PREGLED PRIJAVNE DOKUMENTACIJE IN ZAČETEK POSTOPKA
6. POGODBA
7. PRIPRAVA DOKUMENTARNE MAPE STRANKE IN VPIS V EVIDENCO
8. POSREDOVANJE STANDARDNEGA PAKETA STRANKI
KONTROLA 9. POSREDOVANJE DOKUMENTACIJE KONTROLORJU
10. REDNA TERENSKA KONTROLA IN IZDELAVA KONTROLNIH POROČIL
11. PREGLED KONTROLNIH POROČIL
CERTIFICIRANJE 12. ODLOČITEV O CERTIFIKATU
13. OBVESTILO O ODLOČITVI
NADZOR 14. PONOVNE KONTROLE