IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM je s 01.05.2014 postal pooblaščen kontrolni organ standarda »Danube soya« (koda kontrolnega organa: SLO-DS-01) v lasti združenja »Danube soya Association«.

Danube soya