Na podlagi izrednih razmer (koronavirus COVID-19) je izdelan nov dokument Dodatek k Pravilom postopka certificiranja