Izbrana kakovost je nova nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom s posebnimi lastnostmi, ki se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

Proizvodi, ki bodo certificirani in označeni z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija«, bodo prinašali potrošnikom zagotovilo da ima proizvod naslednje lastnosti:

  • pridelan in predelan v Sloveniji
  • ima specifične lastnosti, ki se nanašajo na kakovost, način pridelave in predelave, dobrobit živali, način krmljenja in podobno.
  • da so ti parametri redno (vsaj enkrat letno) kontrolirani s strani akreditiranih kontrolnih organov.

Pridelovalec oziroma predelovalec lahko vstopi v shemo »izbrana kakovost – Slovenija« za vse tiste proizvode, za katere so potrjene specifikacije.
Po odločitvi za vstop v shemo se proizvajalec odloči ali se postopka certificiranja loti INDIVIDUALNO (posamezno certificiranje) ali kot član skupine proizvajalcev za določen sektor (SKUPINSKO certificiranje).

Vir: MKGP

Vabimo vas, da se vključite v postopek certificiranja. Za več informacij se obrnite na navedene kontakte.