Koraki do certifikata

  1. seznanitev s postopkom certificiranja (informiranje)>
  2. prijava v postopek certificiranja
  3. sklenitev pogodbe
  4. izvedba kontrole na kmetijskem gospodarstvu
  5. pogovor s kontrolorjem in dogovor o nadaljnjih ukrepih
  6. pridobitev certifikata

Interes za postopek certificiranja izkažete tukaj.