IKC UM je certifikacijski organ, ki je deluje kot neodvisna in neprofitna organizacija.

Naša dejavnost je usmerjena v postopek certificiranja kmetijskih pridelkov in živil, označenih s posebnimi oznakami (npr. ekološki, integrirani, »Pridelano/proizvedeno brez GSO/brez gensko spremenjenih organizmov«) z namenom krepitve zaupanja potrošnikov v te kmetijske pridelke oz. živila. Našo dejavnost dopolnjujemo s postopki certificiranja novih shem kakovosti kot so »Naravna in ekološka kozmetika« in »Danube soya« in se prilagajamo razvoju in trendom v kmetijstvu in sorodnih panogah.

IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM je nosilec javnega pooblastila za izvajanje nalog organizacije za kontrolo in certificiranje izdanega s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Organiziranost IKC UM in njegovo delovanje zagotavlja neodvisnost, nepristranskost in kompetentnost.

Osnovna dejavnost IKC UM je opravljanje nalog certifikacijskega organa na področju pridelave in predelave kmetijskih pridelkov oz. živil.

Certificiranje je strokovni postopek pri katerem IKC UM ugotavlja skladnost postopkov pridelave in predelave proizvodov z veljavnimi predpisi za izbrano shemo certificiranja. Metode ocenjevanja temeljijo na pregledu dokumentov in terenskih kontrolnih pregledih. Analize vzorcev, testiranja ali ocenitve služijo kot dodatna orodja v posebnih primerih za razjasnitev sumljivih ugotovitev. Osnovni dokument sistema kakovosti, ki vam daje informacije o postopku certificiranja se imenuje »Pravila postopka certificiranja (1.80doc)« in ga najdete tukaj. Za bolj natančne informacije posameznih shem certificiranja se obrnite za osebje IKC UM, ki ga najdete med kontakti.

Uradno ime Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru za tehnično preizkušanje in analiziranje
Skrajšano ime IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM
Kratica IKC UM
Ime v angleščini Institut for inspection and certification at University of Maribor
Pravni status Zasebni neprofitni domači zavod
Naslov in sedež IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM
Pivola 8
SI-2311 Hoče
Odgovorna oseba Katja Sabolič, direktorica
Matična številka 2225875
Številka v davčnem registru SI72510536
Šifra osnovne dejavnosti 71.200
Telefon 00386  2  613 08 31, 32
E-naslov info@ikc-um.si
Spletni naslov www.ikc-um.si
Zavarovanje odgovornosti Zavarovalnica Sava d.d.

IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije CP-008 na področju certificiranja proizvodov, procesov in storitev (SIST EN ISO/IEC 17065):

  • Certificiranje procesov: ekološka pridelava in predelava kmetijskih pridelkov in živil
  • Certificiranje proizvodov: zaščiteni kmetijski pridelki in živila

Akreditacijsko listino najdete na tej povezavi

Fleksibilni obseg akreditacije ekološko kmetijstvo

Fleksibilni obseg akreditacije je opisan na tej povezavi

Fleksibilni obseg akreditacije zaščiteni kmetijski pridelki in živila

Fleksibilni obseg akreditacije je opisan na tej povezavi

IKC

Pivola 8, SI-2311 Hoče
Tel.: +386 (0)2 613 08 31, – 32
e-naslov: info@ikc-um.si

IKC

Pivola 8, SI-2311 Hoče
Tel.: +386 (0)2 613 08 31, – 32
e-naslov: info@ikc-um.si

Katja Sabolič
Katja Saboličdirektorica
vodja certifikacijske enote ekološko kmetijstvo predelava
katja.sabolic@ikc-um.si

Vam na voljo

Nives Adamič Kričaj, uni.dipl.ing. kmetijstva
Nives Adamič Kričaj, uni.dipl.ing. kmetijstva
Koordinatorka ekološko kmetijstvo pridelava in predelava
Tel.: 070 553 429
nives.adamic-kricaj@ikc-um.si
Marina Koren Dvoršak
Marina Koren Dvoršak
vodja certifikacijske enote neakreditiranih shem certificiranja in ZKPŽ
Tel.: 070 553 425
marina.koren-dvorsak@ikc-um.si
Andreja Kolar
Andreja Kolar
Vodja certifikacijske enote ekološko kmetijstvo pridelava in koordinatorka ZKPŽ
Tel.: 070 553 426
andreja.kolar@ikc-um.si
Aleš Veberič
Aleš Veberič
Koordinator ekološko kmetijstvo – pridelava
Tel.: 070 533 566
ales.veberic@ikc-um.si
Nevenka Poštrak
Nevenka Poštrak
vodja kakovosti
Tel.: 070 533 427
nevenka.postrak@ikc-um.si
David Šket
David Šket
Koordinator in kontrolor neakreditiranih shem certificiranja
Tel.: 070 643 939
david.sket@ikc-um.si