GlobalG.A.P. je prostovoljen, zaseben standard kakovosti z namenom kontrole in certificiranja kmetijskih pridelkov oz. živil širom sveta. V postopek certificiranja je vključenih preko 155.000 kmetij (l. 2015) iz vseh kontinentov sveta. Vodilna naloga standarda GlobalG.A.P. je zagotoviti neoporečnost pridelkov za potrošnika, pri čemer je poudarek na:

  • dobri kmetijski praksi,
  • zmanjševanju neugodnih vplivov kmetijstva na okolje,
  • varni uporabi kemičnih pripravkov (okolje, delavci, pridelek),
  • higienskih in varnostnih usmeritvah KMG in
  • odgovornem pristopu odgovorne osebe na KMG do varnih delovnih in zdravstvenih pogojev za delavce.

GlobalG.A.P. se zavzema tudi za dobro počutje in bivanje živali.

GlobalGAP je sinonim za dobro kmetijsko prakso (Good Agricultural Practice -G.A.P.). Osnova standarda je enotno in enakovredno partnerstvo kmetijskih pridelovalcev in trgovcev, ki želijo vzpostaviti učinkovite postopke sistema pridelave in transparenten postopek certificiranja.

Z februarjem 2016 je v veljavo stopila nova verzija standarda (Ver_5.0).

globalgap2016

GlobalGAP 2016

model

GlobalGAP v Sloveniji

KC UM izvaja v Sloveniji kontrole po standardu GlobalG.A.P. od leta 2007. Takrat so se za postopek certificiranja prvi odločili slovenski pridelovalci jagod. Danes je IKC UM vodilni certifikacijski organ (v sodelovanju z AgroVET GmbH) za postopek certificiranja GlobalG.A.P. v Sloveniji. V postopek certificiranja so v postopke vključeni slovenski pridelovalci sadja, zelenjave, gob, zelišč ipd. IKC UM izvaja kontrole tudi v drugih državah bivše Jugoslavije.

Certificiranje po standardu GlobalG.A.P. je namenjena pridelovalcem, ki svoje pridelke tržijo izven meja Slovenije in tistim, ki želijo sodelovati s tujimi in domačimi trgovskimi verigami.

GlobalGAP tudi za ekološke kmetije in obrate

GlobalGAP je namenjen tudi ekološkim kmetijam in obratom, ki so tržno naravnani in vidijo svoje kupce med drugim tudi v tujini.

Globagap0

Globagap1