Posvet Seneno mleko in seneno meso – priložnost dodane vrednosti v kmetijstvu, 29.08.2018