Preusmeritveno obdobje je vezano predvsem na kmetijske površine. Začne se od datuma prve prijave v kontrolo in traja 24 mesecev (travinje in enoletne kulture) oz. 36 mesecev (trajni nasadi).

Za posebne situacije so določena tudi preusmeritvena obdobja za vsako posamezno vrsto živali.

1. leto kontrole: površine P1 pridelki K
2. leto kontrole: površine P2 pridelki P (certifikat za rastlinske pridelke)
3. in nadaljnja leta: površine EKO pridelki EKO (certifikat za rastlinske pridelke in živali)*

* če so izpolnjene minimalne zahteve za ekološko kmetijstvo

Preusmeritveno obdobje za površine je lahko tudi krajše, vendar le za ½ od določenega (12 oz. 18 mesecev) in pod pogojem, da skrašanje preusmeritve odobri pristojni organ na osnovi utemeljene prošnje pridelovalca