Kontrola pridelave

Kontrola pridelave2018-08-13T19:38:32+00:00

Kontrola je

  • preverjanje dejanskega stanja na kmetijskem gospodarstvu ( pregled površin, hlevov, skladišč, zapisov)  in
  • ugotavljanje skladnosti s predpisi za ekološko kmetijstvo (kontrolno poročilo, določitev potrebnih ukrepov).

Vrste kontrol:

  1. Prva redna kontrola: popoln pregled kmetijskega gospodarstva (pridelovalne površine, hlevi, skladišča, zapisi)
  2. Nadaljnje redne kontrole: temeljijo predvsem na oceni tveganja
  3. Ponovne kontrole: po potrebi, naključno