Kako postati ekološki pridelovalec

Ekološki pridelovalci morajo poznati in spoštovati pravila za ekološko kmetijstvo, zato predlagamo, da se pred prijavo v postopek kontrole in certificiranja seznanite z zahtevami. Sodelavci IKC UM bomo na vaša vprašanja z veseljem odgovorili. V ta namen pripravljamo tudi predavanja.

Če ste se odločili za preusmeritev vaše kmetije na ekološko kmetovanje, izpolnite predprijavo na naši spletni strani. Na osnovi prejete predprijave vam bomo po pošti poslali prijavni komplet s podrobnejšimi informacijami

Koraki do certifikata:

  • seznanitev s postopkom certificiranja (postopek certificiranja, predpisi, izobraževanja, informiranje)
  • prijava v postopek certificiranja (izpolnite elektronsko predprijavo)
  • sklenitev pogodbe
  • izvedba kontrole na kmetijskem gospodarstvu
  • pogovor s kontrolorjem in dogovor o nadaljnjih ukrepih
  • pridobitev certifikata
Ekološko kmetijstvo določa preusmeritveno obdobje, ki se začne ob prijavi kmetijskega gospodarstva v postopek certificiranja in traja praviloma 24 mesecev, za trajne nasade pa 36 mesecev.

Osnovne zahteve

Za varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci se poslužujemo ukrepov, ki preprečujejo prekomerni pojav bolezni in škodljivcev (kolobar, združene setve, odporne sorte), koristni organizmi, biotehniška sredstva (lepljive plošče, vabe,…), rastlinski izvlečki,…). Za vzdrževanje rodovitnosti tal uporabljamo kompost, živinska gnojila, kolobar z metuljnicami, rastline za zeleno gnojenje (detelje, oljna redkev,…).

Uporaba kemično sintetičnih sredstev za varstvo rastlin in gnojenje ni dovoljena.
Reja živali mora biti prilagojena potrebam vrste živali. Sem prištevamo: zadostna površina za gibanje, ležalne površine z nastilom, zadostna osvetlitev v hlevu, izpust in/ali paša za vse živali. Ekološke živali krmimo z ekološko krmo. V primeru pomanjkanja ekološke krme lahko za perutnino in prašiče v omejeni količini uporabimo ustrezno (dovoljeno) konvencionalno krmo. Za rastlinojede živali pa lahko uporabimo le ekološko krmo. Za zdravje živali skrbimo preventivno tako, da jim nudimo dobre pogoje bivanja v hlevu, omogočimo zadostno gibanje in krmimo s kakovostno krmo. Bolne živali prednostno oskrbimo z naravnimi metodami. Veterinarska zdravila so dovoljena le po navodilu veterinarja. Uradno določena karenca po zdravljenju je pri ekoloških živalih podaljšana za dvakratno določeno obdobje.

.