Kako postati uvoznik ekoloških pridelkov oz. živil

Z Uredbo (ES) št. 834/2007 je uvedena nova shema uvoza ekoloških kmetijskih pridelkov in živil. Shema vključuje dva načina:

  • Uvoz proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve – izdelan bo seznam izvajalcev nadzora in nadzornih organov
  • Uvoz proizvodov z enakovrednimi jamstvi – seznam priznanih tretjih držav

Proizvod, uvožen iz tretje države, se lahko da na trg Skupnosti kot ekološki proizvod pod pogojem, da:

  1. je proizvod skladen z določbami Uredbe (ES) št. 834/2007 ter 889/2008;
  2. so vsi izvajalci, tudi izvozniki bili kontrolirani s strani pooblaščene kontrolne organizacije;
  3. lahko zadevni izvajalci uvoznikom ali nacionalnim organom v vsakem trenutku predložijo ustrezna dokazila (iz člena 29), na osnovi katerih je mogoče identificirati izvajalca, ki je izvedel zadnjo operacijo ter preveriti, ali ta izvajalec izpolnjuje pogoje.

Natančnejša pravila za uvoz ekoloških pridelkov in živil iz tretjih držav so zapisana v Uredbi (ES) št. 1235/2008 z vsemi spremembami in dopolnitvami.

Obrazce za prijavo uvoza zahtevajte tukaj.