Ekološko kmetijstvo

Ekološko kmetijstvo2018-08-13T19:38:32+00:00
Ekološko kmetijstvo je del širše preskrbovalne verige, ki poleg kmetijske pridelave vključuje še predelavo živil, distribucijo in prodajo. Vsak člen v tej verigi ima pomembno vlogo pri zagotavljanju koristi ekološke hrane.
V ekološkem kmetijstvu se prednostno uporabljajo obnovljivi viri in postopki, zaključen je naravni krogotok hranil in energije. V živinoreji je posebna skrb posvečena dobrobiti živali in krmljenju z naravno krmo. Ekološko kmetijstvo upošteva ravnovesje v celotnem ekosistemu in ga pomaga ohranjati. Ekološka živila zavzemajo vse pomembnejši delež v prehrani potrošnikov. Sama ekološka pridelava pa je kot najvišje vrednotena oblika trajnostnega kmetijstva postala sestavni del kmetijstva in trgovine z živili, kjer se v evropskem in svetovnem merilu beleži najhitrejša rast v prehrambeni industriji, trg z ekološkimi živili pa se povečuje za 10 – 15 % letno.

Izpolnite neobvezujoč predprijavni obrazec, ki bo za nas sporočilo, da želite dodatne informacije glede certificiranja ekološke dejavnosti. Z veseljem vam bomo predstavili korake do ekološkega certifikata.

 

Image Description

Pravila za uporabo znaka SI-EKO-002 in znaka Skupnosti

Ekološko kmetijstvo je edini način kmetovanja, ki je urejen z enotnimi mednarodnimi predpisi in standardi.