Novi slovenski pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil, objavljen v Ur. l. RS št. 72/2018