IKCIKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM izvaja postopek certificiranja po standardu »Danube soya« v sodelovanju s certifikacijskim organom AgroVET GmbH.
Standard »Donube soya« je v lasti združenja »Danube soya Association«, ki združuje pridelovalce in predelovalce soje v Evropi, natančneje na področju reke Donave in njenih pritokov. Sedež združenja je na Dunaju, združenje pa ima za uspešno aktivno delo odprta tudi dva centra, ki nudita znanje in podporo pri pridelavi in trženju soje primarnim pridelovalcev, predelovalcem soje in trgovcem. Cilj združenja je povečati pridelavo soje v Evropi, povečati konkurenčnost Evrope ter zmanjšati njeno odvisnost od uvoza beljakovinskih poljščin, hkrati pa ponuditi certificirano surovino, ki nastopa na evropskem trgu pod enotno blagovno znamko »Danube soya« (op.p. »Podonavska soja«). S pristopom v postopek certificiranja in pridobitvijo certifikata in pravice do uporabe označbe izkazujete tudi svojo podporo lokalnemu kmetijstvu. Osnovno določilo standarda je prepoved genske tehnologije, označba pa pomeni, da v svojem proizvodu uporabljate izključno sojo iz Podonavja.

V postopek certificiranja se lahko vključite kot:

  • primarni pridelovalec soje,
  • proizvajalec živil (živila živalskega in rastlinskega porekla, kjer nastopa soja kot osnovna surovina ali kot ena od sestavin)
  • proizvajalec krmil,
  • trgovec (preprodajalec) soje.

področja-Danube-soya

Področja Danube-soya