Zaščitni znaki Ekološko kmetijstvo – pridelava

Ekološka živila nosijo različne znake kakovosti. Uporaba znaka Skupnosti je obvezna, med tem ko gre v drugih primerih za dodatne, neobvezne oz. prostovoljne označbe.

Znak skupnosti

Pogoji in način uporabe evropskega znaka za ekološko kmetijstvo je predpisan v Uredbi (ES) št. 834/2007, 25. člen in v Uredbi (ES) št. 889/2008, člen 57 in prilogi XI. Znak se vedno uporablja skupaj s šifro kontrolne organizacije in navedbo porekla živila. Do logotipa dostopate tukaj.
Znak skupnosti

Nacionalni znak

Nacionalni zaščitni znak za označevanje ekoloških kmetijskih pridelkov oz. živil se lahko uporablja za tiste kmetijske pridelke oz. živila, ki se pridelujejo oz. pripravljajo po pogojih, določenih v Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil. 

Državni zaščitni znak je možno pridobiti za ekološka živila, ki vsebujejo najmanj 50 % ekoloških sestavin slovenskega izvora. Uporaba državnega zaščitnega znaka je obvezna za tiste ekološke pridelke oz. živila, ki so posebej definirana na nacionalnem nivoju (kunci, gojena divjad, ekološka hrana v obratih javne prehrane).

Vloga za uporabo uradnega državnega znaka se vloži na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in je podeljena na osnovi veljavnega certifikata za Ekološko kmetijstvo.

Nacionalni zaščitni znak

Znak SI-EKO-002

Znak SI-EKO-002 smejo uporabljati le stranke certifikacijskega organa IKC UM, pod pogojem, da imajo veljaven certifikat  za Ekološko kmetijstvo in izpolnjujejo vse zahteve, ki so pogoj za vzdrževanje certifikata. 

Uporaba znaka je dovoljena za označevanje na deklaracijah proizvodov, pridelkov, dokumentih, promocijskem gradivu, spletni strani stranke, ki je nosilec certifikata in izključno za tiste pridelke/proizvode, ki so navedeni na certifikatu z ustreznim statusom (ekološki, iz preusmeritve v ekološko kmetijstvo, z ekološkimi sestavinami).

Certificirane stranke z veljavnim certifikatom za ekološke pridelke oz. proizvode pridobijo pravico do uporabe znaka s posredovanjem vloge na elektronski naslov info@ikc-um.si ali na naslov: IKC UM, Pivola 8, 2311 Hoče.

Vlogo za uporabo znaka SI-EKO-002 najdete tukaj.

SI-EKO-002

Blagovna znamka Demeter

Demeter je mednarodna blagovna znamka za živila, ki so pridelana in predelana po standardih za biološko dinamično kmetovanje. Standardi Demeter se razlikujejo od nacionalnih in evropskih predpisov, saj so v posameznih zahtevah strožji od le-teh.

Če živilo ni primerno označeno, lahko nadzorni organ prepove nadaljnji promet živila in izreče kazen v primeru kršitev pri označevanju živil. Nadzor nad splošnim označevanjem glede kakovosti in varnosti živil opravlja Urad RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Blagovna znamka Demeter

Kontakt

Andreja Kolar

Vodja certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – pridelava
Vodja certifikacijske enote Premium piščančja reja (PPR)
Koordinatorka sheme Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

Nives Adamič Kričaj

Koordinatorka certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – pridelava
Koordinatorka certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – predelava

Aleš Veberič

Koordinator certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – pridelava