Preusmeritveno obdobje Ekološko kmetijstvo – pridelava

Ekološko kmetijstvo določa preusmeritveno obdobje, ki se začne ob prijavi kmetijskega gospodarstva (KMG) v postopek certificiranja in traja praviloma 24 mesecev, za trajne nasade pa 36 mesecev.

Preusmeritveno obdobje za površine je lahko tudi krajše, vendar le za ½ od določenega (12 oz. 18 mesecev) in pod pogojem, da skrajšanje preusmeritve odobri pristojni organ na osnovi utemeljene prošnje pridelovalca (MKGP).

Preusmeritveno obdobje velja tudi za površine, ki jih pridelovalec na novo vključi v postopek certificiranja (npr. najem, dokup površin itd.) in te površine še nimajo statusa EKO.

Primer statusov pridelkov po letih kontrole:

1. leto kontrole: površine P1 pridelki K
2. leto kontrole: površine P2 pridelki P (certifikat za rastlinske pridelke)
3. in nadaljnja leta: površine EKO pridelki EKO (certifikat za rastlinske pridelke in živali)*

 

1 * če so izpolnjene minimalne zahteve za ekološko kmetijstvo
2 Legenda: K – konvencionalni , P - pridelki iz preusmeritve, P1 - prvo leto preusmeritve, P2 – drugo leto preusmeritve, EKO – ekološki pridelki

Kontakt

Andreja Kolar

Vodja certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – pridelava
Vodja certifikacijske enote Premium piščančja reja (PPR)
Koordinatorka sheme Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

Nives Adamič Kričaj

Koordinatorka certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – pridelava
Koordinatorka certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – predelava

Aleš Veberič

Koordinator certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – pridelava