Certifikacijski organi imenovani za izvajanje postopka certificiranja »izbrana kakovost« smo v mesecu septembru 2016 sprejeli enotni dogovor o deležu kontrol v skupinski certifikaciji (pri posameznih članih skupine) v postopku certificiranja po specifikaciji št. 33203-4/2016/16 – Sveže meso – goveje in perutninsko meso in specifikaciji št. 332013-7/2016/21 – Mleko in mlečni izdelki (velja za skupino predelovalcev). Dogovor: V primeru, da šteje skupina do 100 članov, se kontrola izvede pri 10% članov skupine. V kolikor skupina šteje nad 100 članov, pa se delež kontrol določi po √ vseh članov skupine.

Posledično navedeno vpliva na že posredovane ponudbe za postopek certificiranja IK (posredovane pred 15.9.2016). V kolikor želite, vam glede na prej naveden dogovor, posredujemo novo ponudbo.

Navedeno spremembo bomo v kratkem vnesli tudi v splošni akt 1.80doc – Pravila postopka certificiranja.