Z veseljem sporočamo, da smo 22.9.2016 izdali prvi certikat v novi nacionalni shemi »izbrana kakovost« v skladu s specifikacijo »izbrana kakovost« – Mleko in mlečni izdelki, št. 33203-7/2016/21. Prejemnik prvega certifikata je kmetija Peter Hecl iz Orehove vasi. Mleko in mlečni izdelki pridelani in predelani na kmetiji bodo nosili označbo »Izbrana kakovost – Slovenija« oz. »izbrana kakovost – Slovenija« – kmečki.