• sadje
  • grozdje
  • poljščine
  • zelenjava
Integrirana pridelava

Certifikacijske sheme niso vključene v obseg akreditiranja.

Brez GSO

Brez GSO

IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM je v letu 2011 razvil zaseben standard »Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov«©, ki omogoča nadzorovan sistem certificiranja od proizvodnje osnovne surovine do končnega živila.

Standard je zasnovan na osnovi primerljivih zasebnih evropskih standardov za naravno in ekološko kozmetiko, pri njegovi pripravi pa so sodelovali neodvisni strokovnjaki s področja kemijskih znanosti in certificiranja.

Naravna-in-ekoloska_kozmetikay    

GlobalG.A.P. je prostovoljen, zaseben standard kakovosti z namenom kontrole in certificiranja kmetijskih pridelkov oz. živil širom sveta.

Image Description

 

IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM je s 01.05.2014 postal pooblaščen kontrolni organ standarda »Danube soya« (koda kontrolnega organa: SLO-DS-01) v lasti združenja »Danube soya Association«.

 

Danube soya